Beleid

Fotogalerij

Van De Lichte Brigade naar het Special Operations Regiment (SOR).

De omvorming van de Lichte Brigade naar een Special Operations Regiment maakt deel uit van de Strategische Visie voor Defensie van minister Steven Vandeput en is een van de speerpunten van de hervorming van de Landcomponent. Met deze hervorming is de Landcomponent klaar om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan. Onder andere de NAVO vraagt om meer troepen ter beschikking te kunnen stellen die in staat zijn om speciale operaties uit te voeren.Speciale operaties zijn militaire activiteiten…
Fotogalerij

Minister van Defensie, Steven Vandeput, geeft historische duiding bij de herbegraving van 4 soldaten op de militaire begraafplaats van De Panne.

Vier Belgische soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog werden op 1 juli 2018 herbegraven op de militaire begraafplaats van De Panne. Het was al meer dan veertig jaar geleden dat een Belgische soldaat werd teruggevonden.
Fotogalerij

De nieuwe motorfietsen van onze militaire politie zijn een feit!

Voor die militairen wiens taak het is om de orde te handhaven in het verkeer, is een motorfiets een belangrijk werkinstrument. U kunt ze vast wel: de witte motorfietsen met de typerende rode strepen die handig door het drukste verkeer laveren om troepen, een militair konvooi of een hoogwaardigheidsbekleder te escorteren. De nieuwe werkpaarden van onze militaire politie hebben een verhoogde zichtbaarheid en een betere verlichting zodat de militaire politie in alle veiligheid haar werk kan doen.…
Fotogalerij

In Waregem zijn de Amerikaanse soldaten herdacht die tijdens de Eerste Wereldoorlog op Belgische bodem sneuvelden.

Het Flanders Field American Cemetery is de enige Amerikaanse begraafplaats van de Eerste Wereldoorlog in België. Elk jaar vindt hier op een zondag eind mei de Memorial Day plaats ter nagedachtenis van de Amerikaanse gesneuvelden.
Achtergrond

Twee nieuwe fregatten voor de Belgische Marine

De Ministerraad van 25 mei 2018 heeft haar goedkeuring gegeven voor de vervanging van de twee multipurpose fregatten van de Belgische Marinecomponent. De twee nieuwe multipurpose fregatten zullen zowel in nationaal als internationaal (NAVO en EU) verband ingezet worden. Dit project maakt deel uit van twee vervangingsprojecten, waarvan één door België wordt geleid (vervanging mijnenbestrijdingsvaartuigen) en één door Nederland (vervanging fregatten).Net als de aankoop van zes nieuwe…
Achtergrond

Outsourcing wacht uitgebreid naar kazernes KMS/Melsbroek/Rocourt/Poelkapelle

Na de geslaagde outsourcing van de wacht van het kwartier "Cdt De Hemptinne" in Heverlee eerder dit jaar, keurde de Ministerraad vandaag het voorstel goed om de wacht van 4 extra kwartieren te outsourcen.Een overheidsopdracht toegankelijk voor kleinere bedrijvenDe nieuwe overheidsopdracht behelst de wacht van de kwartieren Groenveld te Melsbroek, Campus Renaissance te Brussel, Steenstraat te Poelkapelle en Majoor IFM Dufour te Rocourt.De overheidsopdracht bestaat uit het permanent…
Fotogalerij

Naar tweejaarlijkse traditie stond in Sint-Truiden de Internationale Militaire Taptoe op het programma.

De Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO), de 1 Wing, de stad Sint-Truiden en het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS) bundelden opnieuw de krachten om dit evenement tot stand te brengen. Onder aanwezigheid van de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput gaven de muzikanten het beste van zichzelf.
Achtergrond

Minister Steven Vandeput zorgt voor een betere bescherming voor klokkenluiders

De Ministerraad keurde vandaag een aanpassing van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden goed.Sinds de invoering van de wet van 15 september 2013 kan elk personeelslid van de federale overheid, inclusief militairen, misbruik of onregelmatigheden in zijn organisatie of in een andere federale overheidsdienst melden. Het personeelslid kan daarvoor terecht bij zijn/haar hiërarchische meerdere of bij…
Fotogalerij

De minister van Defensie Steven Vandeput bracht hulde op begraafplaats van de stad Brussel.

Het WHI bestaat één jaar en bundelt alle instellingen en diensten die werkzaam zijn op het vlak van militair patrimonium en herinnering, onder de voogdij van de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput. Met het project 'Onze Vergeten Helden' richt het WHI zijn pijlen op de graven van de gesneuvelde militairen uit de Eerste wereldoorlog.
Fotogalerij

In Zeebrugge vond de honderdste verjaardag plaats van de raid door de Britse kruiser HMS Vindictive op de haven.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikten de Duitsers de Brugse binnenhaven als uitvalsbasis voor hun duikboten. Op 23 april 1918 vatte sir Roger Keyes, toenmalig viceadmiraal van de Britse oorlogsvloot, het plan op om de havengeul van Zeebrugge te versperren door er drie 'cementschepen' te laten zinken. De Britse admiraliteit gaf in februari 1918 groen licht voor de uitvoering.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.