Beleid

Fotogalerij

Minister van Defensie, Steven Vandeput spreekt gedecoreerde militairen toe op de grote markt in Brussel.

De herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties, waarmee Defensie de bijzondere verdiensten erkent van militairen die hebben deelgenomen aan buitenlandse operaties, wordt al langer uitgereikt.
Achtergrond

Samen aankopen is de norm geworden binnen de federale overheid

Jaarlijks spendeert de federale overheid 2 miljard euro aan aankopen. Amper 5% van die aankopen gebeurt in groep. Uit een analyse blijkt dat ons land het daarmee een pak slechter doet dan veel Europese landen. In groep aankopen heeft verschillende voordelen.
Fotogalerij

Outsourcing wacht kwartier Heverlee

Minister Vandeput was aanwezig in Heverlee om de pers meer informatie te geven over de outsourcing van de wacht van het kwartier de Hemptinne. In de strategische visie worden een aantal duidelijke keuzes gemaakt. Eén van die keuzes is dat militairen moeten ingezet worden op de kerntaken van het leger. Door de wacht van de kwartieren uit te besteden aan een privépartner kunnen 32 militairen vrijgemaakt worden voor andere taken en operaties. Defensie is al veel langer bezig met het uitbesteden…
Achtergrond

Uitzendarbeid wordt mogelijk bij de federale diensten en overheidsbedrijven

De regering heeft in het regeerakkoord van 9 oktober 2014 een aantal maatregelen opgesomd om tot een moderne, innovatieve en klantgerichte overheid te komen. Het reglementeren en mogelijk maken van uitzendarbeid bij overheidsdiensten en –bedrijven is één van die maatregelen.
Achtergrond

Minister van Defensie Steven Vandeput gaf vanochtend een openingsspeech op de wintersessie van de Parlementaire Assemblee van de NAVO.

De minister sprak de parlementsleden uit de 29 NAVO-lidstaten toe over de huidige uitdagingen voor de Alliantie en haar leden waaronder de billijke verdeling van de bijdragen, de EU-NAVO samenwerking en de veranderende veiligheidsomgeving.
Achtergrond

Vervanging van de luchtgevechtscapaciteit: evaluatie ingediende offertes

De regering heeft op 17 maart 2017 haar goedkeuring gegeven om een aankoopprogramma op te starten zodat ons land haar luchtgevechtscapaciteit kan vervangen. Ons land vraagt naast de vervanging van die luchtgevechtscapaciteit F-16 ook ondersteuning bij de uitbating van die nieuwe capaciteit tot einde 2030.
Achtergrond

Ondertekening MOU tankvliegtuig

Vandaag ondertekenden de deelnemende landen aan het Multi Role Tanker Transport-programma een MOU waardoor ons land een volwaardig lid wordt en een extra multi role tankvliegtuig besteld zal worden.
Achtergrond

Poppy flight in Hasselt: herinnering en toekomst vloeien in elkaar over

Vanochtend verwelkomde Minister Vandeput de poppy flight van Defensie in Hasselt. 1 helikopter bezoekt op 1 dag 11 scholen om de herinnering aan WOI tastbaar te maken. Tegelijk geeft Defensie uitleg aan de jongeren over de verschillende vacatures bij het departement.
Fotogalerij

België draagt commando EUTM Mali over

België heeft op 31 januari 2018 de leiding van de Europese trainingsmissie in Mali (EUTM Mali) overgedragen aan Spanje.
Achtergrond

Defensie start overheidsopdracht voor nieuwe mijnenbestrijdingsschepen

Vandaag heeft de Ministerraad haar goedkeuring gegeven voor de vervanging van de mijnenbestrijdingscapaciteit van de Belgische Marinecomponent. Dit materieelverwervingsproject betreft voor de Belgische Marinecomponent zes volledig uitgeruste mijnenbestrijdingsschepen. Deze nieuwe schepen zullen het commando- en logistiek steunschip Godetia en de huidige mijnenjagers vervangen.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.